Nya Boendet

Penningpolitik april 2020: Riksbanken lämnar reporäntan på noll

Coronapandamin drabbar världen hårt och restriktionerna för att minska smittspridningen leder till omfattande ekonomiska konsekvenser. Riksbanken har därför beslutat att lämna reporäntan på noll procent.

Låga räntor under överskådlig tid

Vid det penningpolitiska mötet igår, som sker varje kvartal, beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på noll procent. Räntan kan dock komma att sänkas senare om Riksbanken bedömer att det är en verkningsfull åtgärd för att stimulera efterfrågan och stödja inflationsutvecklingen i återhämtningsfasen av Coronakrisen.

Den framtida ekonomiska utvecklingen är visserligen osäker, men allt tyder ändå på att det kommer att behövas penningpolitiska stimulanser i form av låga räntor och en stor mängd likviditet under överskådlig tid.

Regering, riksdag och andra myndigheter har satt in en lång rad åtgärder av historiskt stor omfattning och Riksbankens åtgärder fungerar som komplement till många av dessa, genom att stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken.

Här kan du läsa Riksbankens pressmeddelande i sin helhet.


Fakta: Vad är reporäntan och hur påverkar den mig med bolån?

Reporäntan, som också kallas för styrränta, är ett ekonomiskt styrmedel som administreras av Sveriges centralbank, Riksbanken. I grunden är den här räntan ett sätt för Riksbanken att påverka ekonomins utveckling för att stabilisera inflationen i Sverige och se till att pengarna behåller sitt värde över tid.

Räntan påverkar hur dyrt det är för bankerna att ta lån av svenska staten vilket i sin tur påverkar den rörliga räntan som privatpersoner får vi bolån. Bankerna är nämligen beroende av att kunna göra korta lån från Riksbanken.

Om inflationen är låg och konjunkturen är nedåtgående kan räntan sänkas för att på så vis stimulera ekonomin. Om räntan sänks kommer nämligen företag och privatpersoner att ha mer pengar till att köpa, ta lån och att investera med vilket är bra i perioder av sämre ekonomi. Går styrräntan ner blir alltså den rörliga räntan på bolånen billigare.

Om inflationen istället är hög och ekonomin behöver bromsas kan räntan istället höjas. Om styrräntan går upp så kommer detta få till följd att bankernas räntor snabbt stiger då det blir dyrare för banken att ta lån. Så om reporäntan går upp så kommer lån, framförallt rörliga lån, att bli dyrare för privatpersoner och företag. Det är då framförallt bolånen som påverkas av detta. 

Om du har funderingar kring att låna pengar till ditt nya boende kontakta din bank eller vår samarbetsbank Länsförsäkringar Bank.


Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!