Nya Boendet

Integritetspolicy för Nya Boendet


Information om personuppgiftsbehandling


Vi är måna om att all behandling av personuppgifter ska vara transparent och har därför sammanställt denna integritetspolicy som förklarar hur vi följer GDPR samt vilka rättigheter du har. Vi strävar efter att nyaboendet.se alltid ska vara tillgängligt men vi reserverar oss för att webbplatsen tillfälligt kan vara otillgänglig på grund av exempelvis uppdateringar.


Personuppgiftsansvarig

Nya Boendet Development Eftr AB (”Nya Boendet”), 559261-8937, är personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) för de behandlingar av personuppgifter som vi bestämmer ändamål och medel för. Enligt GDPR ska vi lämna information om hur vi behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig i vår verksamhet.


Om du har frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till oss på:

gdpr@nyaboendet.se.


Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all slags information som direkt (t.ex. namn eller personnummer) eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på information som indirekt kan hänföras till en fysisk person är bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator utan att några namn nämns.


Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör personuppgiftsbehandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Så här behandlar vi dina personuppgifter när du besöker vår hemsida


1 När du registrerar ett användarkonto på Nya Boendet

 • Kategorier av personuppgifter:
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lösenord
 • Postnummer
 • Adress (frivilligt)
 • Födelseår (frivilligt)
 • Kön (frivilligt)
 • Nuvarande boendeform (frivilligt)


Behandling som utförs:

Insamling, lagring, bearbetning


Ändamål:

Skapa ett användarkonto på Nya Boendets hemsida


Rättslig grund:

Fullgörande av avtal för att tillhandahålla användarkontot till dig.


Uppgifterna är insamlade från:

Dig, i samband med att du registrerar ett användarkonto


Lagringsperiod:

Tills vidare 


Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Dina personuppgifter kommer att delas med våra medarbetare som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Vi delar dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:


 • vår leverantör av vårt system Ungapped som tillhandahålls av Frost Experience.


(De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som vi har lämnat för behandlingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal)


Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej


Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej


Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal?

Ja, om du inte lämnar personuppgifterna kan vi inte ingå något avtal med dig om att skapa ett användarkonto.


2. När du gör en intresseanmälan för en bostad utan ett användarkonto


Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postnummer
 • Behandling som utförs:
 • Insamling, lagring, bearbetning, delning


Ändamål:

Hantera din intresseanmälan och överföra personuppgifterna till fastighetsbolaget som säljer eller förmedlar bostaden som du har visat intresse för.


Skicka information om möjligheten att skapa ett användarkonto hos Nya Boendet. 


Rättslig grund:

Samtycke som har inhämtats i samband med att du skickar in en intresseanmälan.


Uppgifterna är insamlade från:

Dig, när du fyller i en intresseanmälan.


Lagringsperiod:

Tills vidare


Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Dina personuppgifter kommer att delas med våra medarbetare som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Vi delar dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:

 • vår leverantör av vårt system Ungapped som tillhandahålls av Frost Experience.


(De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som vi har lämnat för behandlingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal)


Vi delar dina personuppgifter med följande självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Fastighetsbolaget som säljer eller förmedlar bostaden du är intresserad av för att exempelvis kontakta dig för en visning


(När dina personuppgifter delas med en organisation som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.)


Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej


Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej, men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi inte hantera din intresseanmälan och du kommer inte få information om bostaden som du är intresserad av.


Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal?

Nej


3. När du gör en intresseanmälan för en bostad med ett användarkonto (bostadsbevakning)


Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lösenord
 • Postnummer
 • Adress (frivilligt)
 • Födelseår (frivilligt)
 • Kön (frivilligt)
 • Nuvarande boendeform (frivilligt)


Behandling som utförs:

Insamling, lagring, bearbetning, delning


Ändamål:

Hantera din intresseanmälan och överföra personuppgifterna till fastighetsbolaget som säljer eller förmedlar bostaden som du har visat intresse för.


Skicka marknadsföring och information om liknande bostadsprojekt hos Nya Boendet.


Rättslig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att tillhandahålla våra tjänster till dig och överföra personuppgifterna till fastighetsbolaget som säljer eller förmedlar bostaden du har visat intresse för.


Uppgifterna är insamlade från:

Dig, när du fyller i en intresseanmälan.


Lagringsperiod:

Tills vidare


Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Dina personuppgifter kommer att delas med våra medarbetare som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Vi delar dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:

 • vår leverantör av vårt system Ungapped som tillhandahålls av Frost Experience.


(De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som vi har lämnat för behandlingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal)


Vi delar dina personuppgifter med följande självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Fastighetsbolaget som säljer eller förmedlar bostaden du är intresserad av för att exempelvis kontakta dig för en visning


(När dina personuppgifter delas med en organisation som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.)


Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej


Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej, men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi inte hantera din intresseanmälan och du kommer inte få information om bostaden som du är intresserad av.


Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal?

Nej


4. Om du begär information om bolån i samband med en intresseanmälan 


Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postnummer


Om du har skapat ett konto hos Nya Boendet när du skickar in en intresseanmälan och begär information om bolån, behandlar vi även följande kategorier av personuppgifter om dig om du har valt att registrera dessa på ditt användarkonto:


 • Adress 
 • Födelseår (frivilligt)
 • Kön (frivilligt)
 • Nuvarande boendeform (frivilligt)


Behandling som utförs:

Insamling, lagring, bearbetning, delning


Ändamål:

Hantera din intresseanmälan och överföra personuppgifterna till leverantören som tillhandahåller bolånetjänsten.


Rättslig grund:

Samtycke som har inhämtats i samband med att du skickar in en intresseanmälan.


Uppgifterna är insamlade från:

Dig, när du fyller i en intresseanmälan.


Lagringsperiod:

Tills vidare


Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Dina personuppgifter kommer att delas med våra medarbetare som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Vi delar dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:

 • vår leverantör av vårt system Ungapped som tillhandahålls av Frost Experience.


(De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som vi har lämnat för behandlingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal)


Vi delar dina personuppgifter med följande självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Banker som tillhandahåller information om bolån som du har efterfrågat.


(När dina personuppgifter delas med en organisation som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.)


Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej


Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej, men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi inte överföra personuppgifterna till leverantören av bolånetjänsten som vi samarbetar med för att tillhandahålla dig med information om bolån.


Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal?

Nej


5. Om du begär information om värdering av ditt nuvarande boende i samband med en intresseanmälan 


Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postnummer


Om du har skapat ett konto hos Nya Boendet när du skickar in en intresseanmälan och begär information om bostadsvärdering, behandlar vi även följande kategorier av personuppgifter om dig om du har valt att registrera dessa på ditt användarkonto:


 • Adress 
 • Födelseår (frivilligt)
 • Kön (frivilligt)
 • Nuvarande boendeform (frivilligt)


Behandling som utförs:

Insamling, lagring, bearbetning, delning


Ändamål:

Hantera din intresseanmälan och överföra personuppgifterna till mäklare som tillhandahåller tjänster såsom värdering av bostad.


Rättslig grund:

Samtycke som har inhämtats i samband med att du skickar in en intresseanmälan.


Uppgifterna är insamlade från:

Dig, när du fyller i en intresseanmälan.


Lagringsperiod:

Tills vidare


Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Dina personuppgifter kommer att delas med våra medarbetare som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Vi delar dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:

 • vår leverantör av vårt system Ungapped som tillhandahålls av Frost Experience.


(De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som vi har lämnat för behandlingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal)


Vi delar dina personuppgifter med följande självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Mäklare för att kontakta dig och genomföra en värdering av din bostad som du har efterfrågat.


(När dina personuppgifter delas med en organisation som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.)


Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej


Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej, men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi inte överföra personuppgifterna till mäklare som vi samarbetar med för att tillhandahålla dig med information om bostadsvärdering.


Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal?

Nej


6. Bevakning genom tjänsten Bostadsagenten


Kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lösenord 
 • Postnummer
 • Adress (frivilligt)
 • Födelseår (frivilligt)
 • Kön (frivilligt)
 • Nuvarande boendeform (frivilligt)
 • Boendepreferenser


Behandling som utförs:

Insamling, lagring, bearbetning


Ändamål:

Hantera din prenumeration och kunna ge information om aktuella bostadsprojekt som du kan vara intresserad av samt för att ta fram statistik om bostadssökandes preferenser för att bättre förstå marknadens efterfrågan.


Rättslig grund:

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information om aktuella bostadsprojekt till dig och ta fram statistik om bostadssökandes boendepreferenser.


Uppgifterna är insamlade från:

Dig, när du fyller i en intresseanmälan.


Lagringsperiod:

Tills vidare


Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter: 

Dina personuppgifter kommer att delas med våra medarbetare som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Vi delar dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:

 • vår leverantör av vårt system Ungapped som tillhandahålls av Frost Experience.


(De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner om behandling och säkerhet som vi har lämnat för behandlingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal)


Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej


Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej, men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan du inte prenumerera på tjänsten bostadsbevakning och du kommer inte få information om bostäderna som du är intresserad av.


Nödvändigt att lämna personuppgifter för att ingå ett avtal?

Nej


Överföring av personuppgifter till tredje land

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Nya Boendets räkning ansvarar för optimering av webbplatsen och applikationer samt mejlutskick och marknadsföringstjänster. Nya Boendet vidtar adekvata skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal som innehåller EU-kommissionens standardklausuler för överföring till tredje land som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan genom att ta kontakt med Nya Boendet med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp i denna integritetspolicy.


Risker och säkerhetsåtgärder

Nya Boendet använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och för att skydda dem mot obehörig tillgång. Detta inkluderar exempelvis säkra och privata uppkopplingar (såsom VPN), kryptering samt att tillgång till dina personuppgifter alltid är begränsat till sådana anställda som måste ha tillgång för att utföra sina arbeten. Vi utvärderar löpande våra system och rutiner samt policys för att säkerställa att de är säkra och skyddade.


För mer information, kontakta oss gärna. Använd kontaktuppgifterna längst upp i denna integritetspolicy.


Vilka rättigheter har du?

Du har flera rättigheter enligt GDPR. Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst upp i denna integritetspolicy.


Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket vi ger dig genom denna dataskyddsinformation. 


Mer information om denna rättighet finns på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) sida om Rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras


Rätt till tillgång

Du kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa - ett så kallat registerutdrag - tillsammans med viss närmare information.


Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt till tillgång.


Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas. Om du har ett användarkonto hos oss kan du även själv rätta dina uppgifter under menyn ”inställningar”.


Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade.


Rätt att göra invändningar

När vi behandlar personuppgifter inom ramen för vårt berättigade intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.


Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att göra invändningar.


Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan i denna integritetspolicy. Återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen av dina personuppgifter som skett innan återkallandet.


Mer information om samtycke finns på IMY:s sida om Samtycke.


Rätt till begränsning

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa oss från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra oss från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.


Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt till begränsning.


Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när vi behöver fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.


Mer information om denna rättighet, samt ett exempel på hur en begäran kan utformas, finns på IMY:s sida om Rätt till radering.


Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut dina personuppgifter för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 


Mer information om denna rättighet finns på IMY:s sida om Rätt att flytta dina personuppgifter.


Synpunkter på vår behandling?

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du ovan. 


Du kan också lämna in ett klagomål till IMY. Information om hur det går till hittar du på IMY:s sida om att lämna ett klagomål.


Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. Kontaktuppgifter till oss hittar du ovan.

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!