Nya Boendet

Vems marknad är det?

Fastighetsbyrån har frågat mäklare runt om i landet om efterfrågan på nyproduktion. Svaret visade att köparna har en tydlig fördel samtidigt som de ser att efterfrågan på nyproduktion ökar.

Cirka 180 mäklare som arbetar med nyproduktion blev frågade om deras syn på läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,74 på en skala mellan 0 (köparen) och 10 (säljaren)

Fördelen för köparna är tydlig men trenden är att efterfrågan ökar och att säljarna stärker sin ställning.

"Det är fortfarande köparnas marknad men vår känsla är att spekulanter är mycket positivare till nyproduktion nu än för ett år sedan. Vi förmedlar fler nyproducerade bostäder än förra året och bostadsutvecklarna vågar fokusera på projekt i framtiden igen", säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån.


På Nya Boendet finns många spännande projekt. Här hittar du till exempel kommande projekt för dig som behöver lite längre framförhållning för att hinna sälja villan eller ska flytta till ny ort. Det finns också inflyttningsklara för dig som är i behov av nytt boende inom den närmsta tiden.

Störst fördel för köparna är det i Stor-Stockholm men det är även där man kan se den största återhämtningen sedan augusti. Stor-Malmö är den enda region där säljarna har en fördel på nyproduktionsmarknaden men här ser man en marginell minskad fördel för säljarna.

"I Malmö och andra delar av södra Sverige är efterfrågan på nyproduktion fortsatt stark och i de andra storstäderna ser vi en återhämtning. Generellt fungerar det bäst att sälja nyproduktion i attraktiva lägen i befintliga områden med färdigutvecklad närservice och kommunikationer. Det är trögare i utvecklingsområden där mycket byggnation konkurrerar med varandra. Långa ledtider där kunderna skall binda sig till affär flera år innan tillträde är också utmanande för säljarna", säger Henrik Lenander.


Just nu utvecklas och testas flera nya typer av nyproduktionsprojekt och boendeformer. Många syftar till att göra trösklarna för unga att komma in på bostadsmarknaden lägre. Henrik Lenander välkomnar initiativen från byggbolagen men önskar mer av politikerna.

Det mesta som har byggts har vänt sig till samma typ av köpstarka målgrupp. När politikerna inte tar sitt ansvar så tvingas nu bostadsutvecklarna att tänka nytt och flera intressanta projekt utvecklas och testas runt om i landet. Det är jättebra att nyproduktionsmarknaden utvecklas och bostadsbyggarna tar sitt ansvar i det. Dock behöver politikerna också dra sitt strå till stacken. Vi behöver omfattande åtgärder för ökad rörlighet och möjlighet för fler att komma in på marknaden, fortsätter Henrik Lenander.


När du söker bostad på Nya Boendet kan du enkelt filtrera bostadsprojekten efter bostadstyp; bostadsrätter, äganderätter eller hyresrätter. Eller efter pris och avgift. Allt efter ditt behov.

Bilderna är från SPG:s inflyttningsklara bostäder i Slänten i Vega med goda kommunikationer och där närservice håller på att växa fram.

 

https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/cf11f8b48bdb4450b6f04148c4d44f6b.png
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/48239eaa84754a4aa9b63cc58d97104f.jpg

Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!