Nya Boendet

Vad gäller för upplåtelseavtal?

I en tidigare artikel intervjuades Kristoffer Hedin på Hedins Juristbyrå om vad som är viktigt att tänka på med bokningsavtal och förhandsavtal vid köp av nyproducerade bostäder. I denna uppföljande artikel beskriver Kristoffer upplåtelseavtalets funktion samt vad som är viktigt att tänka på i samband med att ett upplåtelseavtal tecknas.

Upplåtelseavtalet är normalt nästa steg i köpprocessen efter att ett förhandsavtal undertecknats och en skillnad mellan förhandsavtalet och upplåtelseavtalet är att det räcker att en kostnadskalkyl är klar för att ett förhandsavtal ska kunna tecknas medan det för att kunna tecknas ett upplåtelseavtal krävs att en ekonomisk plan är registrerad hos Bolagsverket. Dessutom måste du som köpare innan ett upplåtelseavtal kan tecknas ha beviljats medlemskap av bostadsrättsföreningen.

Att du som köpare har undertecknat ett förhandsavtal innebär att du förbundit dig att längre fram i processen teckna ett upplåtelseavtal. Det innebär också att om du under tiden från det att du tecknade förhandsavtalet till dess du undertecknar upplåtelseavtalet får för dig att vilja sälja bostadsrätten så får du inte göra det förrän efter att du undertecknat upplåtelseavtalet. Du måste alltså först köpa bostaden som första köpare innan du har rätt att sälja den vidare. Du måste också tillträda bostaden själv innan nästa köpare kan göra det.

Vi ber Kristoffer Hedin förtydliga några punkter som det kan vara bra att vara medveten om gällande upplåtelseavtal avseende nyproduktion;

-       Ett upplåtelseavtal ska bland annat beskriva detaljerat vad som upplåts samt vad som ingår i upplåtelsen för dig som köpare av en nyproducerad bostad. Var därför noga med att kontrollera att allt som du anser er vara överens om angående bostaden framgår tydligt i avtalet.

 -       Kom ihåg att upplåtelseavtalet reglerar rättigheter och förpliktelser för såväl bostadsrättsföreningen som för dig som köpare vilket innebär att ni bägge riskerar att få ersätta den andra parten för det fall ni inte fullgör era skyldigheter enligt upplåtelseavtalet.

 -       Ur juridiskt hänseende blir du i och med upplåtelseavtalets undertecknande skyldig att betala hela (även om du ofta inte betalar allt samtidigt utan vanligen en mindre del när upplåtelseavtalet tecknas och resterande vid tillträdet) köpesumman. Detta garanterar du oftast redan vid tecknande av förhandsavtalet.

 -       Även om det inte finns en uttrycklig lagregel som reglerar hur lång (eller kort) tiden ska vara mellan upplåtelsetidpunkten och tidpunkten för tillträde så anges i förarbetena till Bostadsrättslagen (1991:614) att upplåtelsen bör vara i nära anslutning till den i avtalet beräknade tidpunkten för tillträde.


Bild: Avtalssignering och Kristoffer Hedin, Hedins Juristbyrå.

Om du har juridiska frågor är du varmt välkommen att kontakta Nya Boendets juridiska samarbetspartner Hedins Juristbyrå. Du som användare/kund på Nya Boendet får dessutom 25 % rabatt hos dem när du anger koden ”Nya Boendet”. 


https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/74872e177c16450eaff2027158c80a2e.jpg

Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!