Nya Boendet

Tillfälligt slopade amorteringskrav

Som en följd av coronakrisen vill finansinspektionen slopa amorteringskravet fram till sommaren 2021

Finansinspektionen (FI) vill tillfälligt slopa amorteringskraven för både nya och befintliga bostadslån. Detta på grund av coronakrisen och de ekonomiska störningarna i svensk och internationell ekonomi den orsakar. 

Myndighetens bolånerapport visar att låntagarna överlag har goda marginaler för att klara ett sämre ekonomiskt läge. Men det finns de som har mer ansträngda hushållskassor och detta är en krisåtgärd för att öka bolånetagarens förmåga att klara svåra tider.

Förslaget om amorteringsfrihet under en period ska skickas på remiss och tanken är att de nya reglerna ska börja gälla den 14 april i år. Undantaget ska gälla till och med juni 2021. Efter det kommer FI att utvärdera läget i svensk ekonomi för att bedöma om undantaget ska förlängas eller tas bort.

Om du vill ansöka om amorteringsfrihet vänder du dig till din bank. Hos de flesta banker kan man ansöka om amorteringsfrihet i tre eller sex månader. Sedan görs en ny prövning.

Då amorteringskravet har varit ett hinder för många att flytta och köpa ny bostad välkomnar vi förändringen och hoppas på att det underlättar för dig som verkligen vill och har behov av att flytta. Låt oss inspirera dig till att hitta ditt nya boende här


Så här ser amorteringskraven ut i normala fall

Om du lånar mellan 50 till 70 procent av bostadens värde ska du amortera en procent av det totala lånebeloppet årligen. 

Lånar du över 70 procent så ska du amortera två procent.

Har du dessutom lånat mer än 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst ökar kravet med ytterligare en procentenhet.Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!