Nya Boendet

Södra sidan växer

Vi vill lyfta vad som händer på södra sidan av Stockholm eftersom det i flera områden planeras väldigt mycket. Vi träffar både Åke Sundvall och Storstaden Bostad som ska utveckla området enligt Stockholms Stads projekt ”Fokus Skärholmen”. De berättar om planerna.

Skärholmen är för många en känd plats men fokusområdet för stadens satsning är mycket större. Berätta om omfattningen så att vi förstår vilka områden som är involverade samt vad som ska skapas här.

 -Kortfattat är Fokus Skärholmen ett initiativ av Stockholms Stad att utveckla Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där samtliga är stadsdelar där det sedan miljonprogrammets tid byggts få bostäder. I Fokus Skärholmen tar Stockholms Stad ett helhetsgrepp över de olika stadsdelarna där bland annat vi byggherrar får chansen att påverka hur stadsdelarna kan utvecklas, säger Tim Svalling, projektchef på Åke Sundvall. 

-Fokus Skärholmen är ett spännande initiativ av Stockholm stad där vi för närvarande utvecklar två bostadsprojekt, Vårbergstoppen i Vårberg och Panorama i Bredäng. Panorama är ett av vårt mest spännande och unika projekt, dels på grund av sitt läge precis vid ett naturreservat och ett stenkast från Mälaren. Dels på grund av den utsikt som bostäderna får med 9-13 våningar uppe på en höjd. Vår första etapp i bostadsprojektet har därför av naturliga skäl fått namnet Panorama. Vårbergstoppen innehåller ca 200 bostäder, som fått namnet från den intilliggande bergskullen ”Vårbergstoppen” som är en populär utflyktsplats i området. Bostäderna omsluter en bergskulle med naturen precis utanför dörren. Stockholms Stad kommer även att tillföra en stadspark precis bredvid bostäderna vilket kommer bli en stor tillgång för de boende och hela Vårberg, fortsätter Tim Svalling.


När i tiden planeras detta ske? 

-Fokus Skärholmen i stort pågår för fullt med färdiga, pågående och kommande detaljplaner, bygglov och produktion. Våra bostadsprojekt, Panorama och Vårbergstoppen kan man lämna intresseanmälan på redan nu dock är det för tidigt att säga när husen kommer att stå färdiga.

 

Det har ju byggt väldigt mycket i norra Stockholm den senaste åren och mycket mindre på södra sidan. Vad kan bostadssökare förvänta sig här jämfört med vad som har byggt på norra sidan?

-Det bostadssökare kan förvänta sig generellt i Fokus Skärholmen är att Stockholm Stad prioriterar de olika stadsdelarna där inte bara nya bostäder kommer att byggas utan även nya skolor, parker, upprustning av vägar med mera. Om jag ska nämna en specifik punkt som bostadssökande kan förvänta sig i våra två bostadsprojekt Panorama och Vårbergstoppen är det definitivt den unika utsikten mot Mälaren i Panorama. I Vårbergstoppen är det närheten till naturen. I övrigt kan bostadssökare förvänta sig samma sak som i övriga områden vi verkar i, att vi bygger med kvalitet och omtanke, säger Tim Svalling.

 

Vad är Åke Sundvalls vision med det ni ska skapa i fokusområdet?

-Vår vision är att vara med och skapa stadens mest omtyckta områden. Kvarter med vackra funktionella och hållbara hus som får människor och verksamheter att utvecklas. Det är med den visionen för ögonen som vi ger oss in i alla våra bostadsprojekt, avslutar Tim Svalling.

 

Vad är Storstaden Bostads vision med det ni ska skapa i fokusområdet?

 -Storstaden Bostad är med och utvecklar Mälaräng som är det nya området mellan Bredäng och Mälarhöjden med ca 100 bostadsrätter i Ekpalatset. Vårt fokus har lagts på social hållbarhet, attraktiv gestaltning och trygga mötesplatser, säger Alexander Fagerlund, försäljningschef på Storstaden Bostad.

 

-Området runt Mälaräng har relativt få större lägenheter samtidigt som många i området bor trångt eller flyttar från stadsdelen när de växer ur sina lägenheter. Därför satsar vi på blandade lägenhetsstorlekar och flexibla planlösningar. Med det menas att två lägenheter kan slås ihop och bli en större och en lägenhet kan med tillvalsväggar bilda två lägenheter där den ena kan fungera som uthyrningsdel. Detta för att fler ska kunna efterfråga våra bostäder i Mälaräng och samtidigt ha en rimlig boendekostnad. Lägenheterna ska först och främst erbjudas personer som redan bor i området, säger Alexander Fagerlund.

 

-Utöver flexibla planlösningar kommer vi jobba med att öka sysselsättningsgraden i området bland yngre personer genom att erbjuda mentorskap till människor som utbildar sig inom samhällsbyggnadssektorn. Vi kommer även verka för att få fler barn och unga att aktivera sig inom kultur och idrott. Därtill ska nämnas att stort fokus har lagts på gestaltning och skapandet av tryggare, vackrare och mer sociala mötesplatser, både innanför och utanför våra fastighetsgränser, avslutar Alexander Fagerlund.

 

Läs mer om Stockholm Stads planer för Fokus Skärholmen här.

Stort tack till både Storstaden Bostad och Åke Sundvall för att ni berättar om planerna, vi ser fram emot att se och erbjuda era nya bostäder i området!

Visionsbilder: Tovatt Architechts and Planners arbete för Fokus Skärholmen, bild på Åke Sundvalls bostadsprojekt i Vårberg samt Panorama vid Mälaräng, även Storstaden Bostads Ekpalatset i Mälaräng samt Brunnberg & Forsheds arkitekter för Vårbyvägen.

 

https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/6dc110f636c04cf78f842fbafb00cf03.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/55badc1e1035452cb71be596cc4a4c27.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/136a8613992b4ac3a0dfdb4502d3b861.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/53a59d6f24f44c4686bc667ce06b9b43.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/ba01f2adbeca48f7959c07bd3e8b1181.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/857e6c3b264d4934bbf6e2e99c6faf1d.jpg

Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!