Nya Boendet

Läget, läget, läget, eller?

Om du står inför att skaffa en bostad eller kanske flytta så väntar en spännande tid. Vad drömmer vi om när vi är på väg till ett nytt boende och vad utmärker en god bostad? Vi arkitekter, som arbetar med bostadsutformning varje dag, har några viktiga kvaliteter som vi alltid försöker väga in.

Läget, läget, läget, eller?

Man har länge hävdat att läget är avgörande för bostadens värdeutveckling. Så är det så klart, men för den som ska bo där är läget i förhållande till service, skolor och social interaktion ännu viktigare. Finns det en skola i närheten? Ligger det en affär inom gångavstånd? Är det nära till en park? Eller något mysigt kafé? Fundera på om du skulle kunna känna dig hemma i området och kan ses dig själv bo där.

 

Rumsorganisation och rumssamband

Hur stor eller flexibel din lägenhet upplevs och känns beror mycket på hur rummen är organiserade. Även en liten lägenhet kan ha ett smart upplägg med genomtänkta samband mellan rummen. Rum som ligger efter varandra med synliga siktlinjer gör att bostaden känns större och mer överskådlig. Finns det dessutom möjlighet att röra sig runt i lägenheten på flera sätt så ökar både användbarheten och känslan av rymd.

 

Dagsljus

Tillgången till dagsljus i ett land som Sverige kan inte nog betonas. Eftersom det är mörkt halva delen av året blir vårt behov av dagsljus nästan obegränsat. Forskning visar att dagsljus starkt påverkar vårt välbefinnande. Här är även placeringen av fönstren viktig. Om du står i hallen och kan se ut genom ett fönster upplevs även bostadens kärna som ljus.

 

Flexibilitet och generalitet

I mindre lägenheter är ofta rummens användning ganska given, men redan i tvårumslägenheter kan flexibilitet och generalitet vara viktigt för att bostaden ska vara ett bra hem över tid. Ett ensamhushåll kan bli ett parhushåll och vice versa, vilket ställer krav på att bostaden går att möblera på ett bra sätt och att det finns möjlighet till variation.

 

Materialval och omsorg i detaljer

Sist men inte minst vill vi slå ett slag för materialitet och detaljering i bostaden. Att många söker äldre bostäder beror delvis på omsorgen i detaljer och valet av material, något som är typiskt för äldre byggande. Men idag finns också många exempel på ny bostadsbebyggelse med naturmaterial och fina detaljer som har fått en omsorgsfull utformning. Det skapar långsiktig hållbarhet och förutsättningar för att den som flyttar in får många härliga upplevelser i sin nya bostad.

 

Staffan Corp, vd Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB


Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!