Nya Boendet

Framtidens boende med Wester + Elsner

Vi träffar VD Fredrik Elsner och delägare Sara Sigfridsson på arkitektbyrån Wester + Elsner för att prata om framtidens boende. Wester+Elsner Arkitekter är specialiserade på stadsutveckling och formger byggnader och platser där många olika intressen och behov vävs samman till en attraktiv, fungerande och levande stadsmiljö.

Vad är framtidens boende för er? 

Det är definitivt urbant, då en av vår tids tydligaste trender är att allt fler människor väljer att bosätta sig i städer. Vi gillar att vara nära varandra, att umgås och dela på vardagen. Vi vill se och synas och ha ett interaktivt utbyte med varandra. Det urbana boendet är också det mest hållbara, om vi är nära varandra så har vi också möjlighet att dela på resurser, framtidens boende måste formas så att vi på bästa sätt kan ta till vara på den möjligheten. säger Fredrik Elsner. 

-Jag hoppas och tror att framtidens boende kommer att vara mycket mer varierat. Alla vill, eller kan inte bo som en kärnfamilj i tre rum och kök. Det måste finnas mycket större utrymme för att människor är olika, har olika önskemål, behov och ekonomiska möjligheter och att allt det också skiftar i olika delar av livet. Helt nya boendeformer och ekonomiska lösningar måste utvecklas, och för att nå dit måste vi våga experimentera mera, säger Sara Sigfridsson. 

 

Varför experimenteras det inte mer?

-Kanske har bostadsbolagen de senaste åren haft det lite för bra? När allt säljer så behöver man inte lägga tid och pengar på utveckling och nya idéer. 

-Men ofta kan det nog också vara så att de goda idéer och försök som faktiskt görs mals ner längs vägen av ett regelverk som är alltför stelt och snävt för att ta sig igenom.

Vi diskuterar vidare om hur regelverk och pengar styr vad som är möjligt att bygga och jämför med hur det är utomlands. I vissa länder kan man till exempel köpa bostäder som inte är helt färdigbyggda, köparen får själv komma in och göra ytskikt och kök, det gör att man kan producera bostadsrätter till ett lägre pris och ge en mindre köpstark grupp möjlighet att äga sitt hem. I Sverige skulle en sådan lösning inte klara besiktnings- och garantifrågor. Om byggandet ska kunna matcha samhällsutvecklingen så måste vi ha ett mer flexibelt regelverk.

 

Hur viktig är platsen där man ska bo? 

-Oerhört viktig, för många antagligen viktigare än själva bostaden. Förutom det självklara, att tillgänglighet, utbud och miljö på platsen är helt avgörande för upplevd livskvalité så är val av plats också starkt kopplad till personlig identitet. 

-På senare tid har många fastighetsägare förstått hur viktig platsutvecklingen är. Men här har man kommit längre på kontorssidan än på bostadssidan. I de kontorsprojekt vi är inblandade i, är det nu mer eller mindre självklart att man lägger tid och inte minst pengar på området utanför den egna fastigheten. De mervärden man då kan skapa till exempel i en trygg och levande gatumiljö eller i tillgång till gröna platser kommer direkt att påverka hur attraktiv och fungerande arbetsplatsen eller bostaden upplevs.


Vad tror ni är skillnaden mellan nu och om fem år, hur långt har vi kommit då? 

-Förhoppningsvis har vi då gått ifrån det alltför likformiga bostadsutbud vi har idag. Istället har ett nytt marknadsläge i kombination med att vi börjar ta klimat och resursfrågor på allvar drivit fram nya former. Vi kommer ha boendeformer som bygger på delningsekonomi och boendeformer med större flexibilitet.

-Den gamla devisen ”peng per kvadratmeter” blir allt mer irrelevant och istället blir mjuka värden, kvalitéer och mervärden fortsatt allt viktigare för oss när vi väljer vår bostad.


Bilder:

1.    Utvecklingen av Hornstulls stadsdelscentrum och Hornhuset är ett av Wester + Elsners projekt

2.    Visionsbild över framtida utveckling av Globenområdet och Globen Shopping

3. Sara Sigfridsson och Fredrik Elsner

Läs mer om deras arbete här.


https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/e451f701b80b4892b1aee472ea59c9ce.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/0c2fb13bcda6418da4c3e1b02be867a5.jpg

Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!