Nya Boendet

Framgångssagan Kvarter Neptun

Kvarteret Neptun på Öster Mälarstrand i Västerås är en riktig framgångssaga; Plusenergihus, Miljöbyggnad Guld och vinnare till flertal priser. Vi träffade Harry McNeil, Marknads- och Hållbarhetschef, på Sveafastigheter för att höra mer om Kvarter Neptun och bolagets framtidsplaner.

Grattis Sveafastigheter! Ni är en riktig förebild för branschen med Kvarteret Neptun; Plusenergihus, certifierad Miljöbyggnad Guld, vinnare av Årets hållbarhetspris 2018 och vinnare av priset Sveriges smartaste fastighet. Vad var visionen när ni började med projektet?

Att driva innovation inom klimatsmart bostadsutveckling och att bygga ett kvarter som ligger i framkant. Vi ville tillföra något till Västerås stads önskan om framtidens energistad och vi adderade moderna energikällor i form av solenergi till våra bostäder, som ligger ett stenkast från Steam Hotel som tidigare var ett ångkraftverk. Kontrasterna från tidigare ångkraft till ny modern teknik är påtaglig.

Det intressanta med Neptun är att det finns en hel del innovation på insidan. Ett gott exempel är vilken teknik vi använt för vatten. 3E Flow har skapat en vakuumteknik med tomställda varmvattenrör. När du öppnar varmvattenkranen och väntar ca 1 sekund får du varmt vatten direkt, istället för att spilla massor med vatten i väntan på att det värms upp. Enkelt, innovativt och miljösmart.

Vi har givetvis även utökat alla mobilitetsåtgärder, adderat el-lådcyklar och bilpool, informationstavlor om kollektivtrafiken samt soprum med bra fraktioner som är lättillgängliga. Allt för ett hållbart liv för våra hyresgäster - på riktigt, berättar Harry McNeil. 

 

Vad erbjuder Sveafastigheter?

Sveafastigheter är ett fastighetsbolag som skapar både hyresrätter och bostadsrätter. Vi tycker om mötet mellan upplåtelseformerna, ett bra exempel är Framtidskvarteret som blandar upplåtelseformerna inom kvarteren. Människor har ju olika boendepreferenser och vi vill kunna erbjuda en större helhet, fortsätter Harry.

För att ställa dig i Sveafastigheters bostadskö, registrera dig här.

 

Hur jobbar ni med hållbarhet inom bostadsutveckling?

Västerås stad har visionen att driva hållbarhet inom bostadsutvecklingen. När staden gör sådana inriktningar är det motiverande för oss bostadsutvecklare. Det är bra när kommunen ställer krav och har visioner för området där alla som är inblandade bidrar.

Det finns en enorm möjlighet att utveckla, inte bara en fastighet utan även hela området. Liv och rörelse i bottenplan, urbana stråk och stadsgator är viktiga delar att ta till vara på som möjligheter vid nyproduktion, menar Harry.


Bostadsprojektet är både ett Plusenergihus och certifierat Miljöbyggnad Guld, det måste ha varit en utmaning? Har du några tips till kollegorna i branschen?

Det krävdes en hel del arbete, såklart. Det blev en utmaning att välja fönster med kraven för Plusenergi och Guld när vi samtidigt ville värna om det fantastiska läget och utsikten.

Vi har lärt oss mycket av att bygga det här huset. Den kunskapen använder vi i fler bostadsprojekt. Att gå från en teknikidé på Luleå tekniska högskola till att realisera visionen gör att vi lärt oss tekniken i hur vi kan bygga fler hus. Innovation är inte bara att uppfinna, det handlar även om att kombinera och applicera i existerande tekniker, säger Harry.

 

Någon framtidsspaning?

Jag tror på att kombinera klimatmässig hållbarhet med social hållbarhet. Hållbarhetsaspekterna hör ihop. När man jobbar med ett områdets miljö, värnar om kvarter och byggnaderna finns flera kopplingar. Det finns värden på båda hållen. Vi vill vara drivande i ett arbete där gemenskap får större fokus och samtidigt kombinera det med Plusenergi.

Vi tror på social hållbarhet och har goda exempel på det redan. I Uppsala skapar vi nu Cykelkungen som är Sveriges första nollavtal när det gäller parkering. Vi har inga parkeringsplatser och lyfter istället cykeln som fordon. Läs mer om kvalitativa Cykelkungen här.

Avslutningsvis tror vi på fler kombinationskvarter och vill alltid lägga stor omsorg på detaljer, avslutar Harry McNeil.


Tack så mycket Harry och Sveafastigheter, vi ska med spänning följa er utveckling och önskar er varmt lycka till! 

https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/2c616d2f3aa6487eb2ef1950236863b4.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/eec201ea4da6446387ca7725680ef184.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/6ee314bb6a80402b825d60375913fb14.jpg

Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!