Nya Boendet

Förstår du allt du skriver på?

När du köper en ny bostad finns det en rad olika termer som du kanske inte är van vid. Här beskriver några vanligt förekommande för att förtydliga innebörden.

Kostnadskalkyl = En kostnadskalkyl är en kalkyl över kostnaderna för ett bostadsprojekt som ligger till grund för ett förhandsavtal om att i framtiden förvärva en bostadsrätt. De beräknade avgifterna för bostadsrätten grundas på kalkylen. Kostnadskalkylen ska också granskas av två behöriga intygsgivare.

Kostnadskalkylen är en preliminär och mer kortfattad än en ekonomisk plan. Det främsta syftet med kalkylen är att ge bostadsrättsköpare, som avser att teckna förhandsavtal, information om vilka uppgifter och beräkningar som ligger till grund för köparens ekonomiska åtaganden. Även om uppgifterna i kostnadskalkylen kan behöva revideras inför upprättandet av den ekonomiska planen, bör målet vara att köparna normalt inte ska behöva räkna med några väsentliga förändringar av uppgifterna som de har utgått ifrån vid tecknandet av förhandsavtalet till nästa steg som är Upplåtelseavtalet då den ekonomiska planen är registrerad.

Belåning i bostadsrättsföreningen = De allra flesta bostadsrättsföreningar har egna lån hos banken. För att få ett riktvärde så brukar detta lån anges i kronor/kvm för belåningen. Detta gör det lätt för en spekulant att se hur högt belånad föreningen är. Dock är det viktigt att förstå att även om bostadsrättsföreningen är högt belånad kan det finnas goda intäktsmöjligheter via exempelvis lokaler i fastigheten samt garage. På det sättet jämnar det ut sig och belåningen belastar inte föreningens ekonomi på samma sätt.

Juridisk person = I vissa bostadsrättsföreningar godkänns ägande av juridisk person dvs ägs av ett bolag eller en ekonomisk förening. Det finns en viss risk i sådana föreningar då det vid för stort ägande av juridiska personer (även via lokaler) blir en oäkta förening, därför brukar gränsen dras vid att man godkänner juridisk person upp till ca 30 %. 

Besiktning = Vid en nyproduktion sker det alltid en besiktning i samband med färdigställandet för att kontrollera att allt dels är byggt enligt de avtal som tecknas och att man byggt enligt svenska byggnormer. Slutbesiktningen ser lite olika ut beroende på om det är en bostadsrättsfastighet eller äganderättsfastighet. Är det en bostadsrättsfastighet kan köparen ibland få närvara men rättsliga parterna är byggföretaget och bostadsrättsföreningen. Vid besiktning av en äganderättsfastighet så är köparen juridiskt en part och byggföretaget/entreprenören den andra.

Tillträde = Tillträdesdag är den dag köparen övertar ansvaret för bostadsrätten och får flytta in.

Informationen i det här inlägget är skrivet i samarbete med Restate.


Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!