Nya Boendet

Dela ditt boende!

På bostadsmarknaden finns det ett stort utbud av bostäder men ändå inte tillräckligt många. Det svårt att stiga in på marknaden. Du kanske inte har råd att köpa en bostadsrätt/äganderätt eller inte heller har en köplats för att få en hyresrätt. Det krävs fler boendeformer och här presenterar vi en variant, co-living. Vi berättar vad det handlar om i mötet med Stena Fastigheters Emmelie Sjögren.

Kort förklararat är co-living ett boende med flera små lägenheter i samma bostad. Varje lägenhet har sovrum och badrum men kök och vardagsrum delas med dem andra i bostaden.

Emmelie Sjögren är ansvarig för co-living konceptet We Share hos Stena Fastigheter och vi ber henne berätta om We Share och hur det kommer sig att de skapade det.

-Vi som stadsutvecklare ser på vår bransch och vilka utmaningar som väntar. Vad handlar framtidens boende om? Vi ser att vi behöver arbeta mer resurseffektivt och med ännu mer fokus på samtliga hållbarhetsaspekter när vi bygger nya stadsdelar och städer, säger Emmelie Sjögren.

-Vi behöver möta nya familjekonstellationer och demografisk sammansättning av människor. Den äldre befolkningen blir fler samtidigt som nya influenser, kulturer, livsstilar och större global rörlighet innebär nya flytt- och arbetsmönster. Vi ser co-living som verktyg för att utforska och skapa framtidens bostad, fortsätter Emmelie.

 

Hur stor är satsningen hos er? (Hur stor del av ert bostadsbestånd vill ni att det ska vara? Ska det finnas i samtlig nyproduktion?)

- Det här en liten del av vårt bestånd, en komplementsprodukt. När vi skapar nya bostäder utreder vi alltid behovet där läget och målgruppsanalys styr. Co-living ser vi har ett större behov av kollektivtrafik och service i sin närhet. De projekt vi tittar på nu är framförallt bostäder med 6-12 rum i ombyggnation eller ett våningsplan i nyproduktion.

För de närmaste 1-2 åren planerar vi för co-living för ca 100 personer. Inom 5 år planerar vi för ca 500 personer och främst i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

Hur ser ni på framtida boendelösningar?

Det behövs fler boendeformer och fler flexibla planlösningar i de boendeformer vi har samt flexibilitet i hyreskontrakt och avtalstid. Kontoret är inte bara kontor och hemmet är inte bara ett hem, det smälter ihop och många har tack vare nya arbetsmöjligheter andra önskemål på sin bostad. Digitaliseringen driver framförallt denna utvecklingen. Exakt hur önskemålen i framtidens bostad kommer att se ut kan vi inte svara på idag men vi kan redan nu skapa fysiska och digitala mötesplatser där efterfrågan och marknad kan mötas.

 

För vem främst passar We Share?

We share passar dig som efterfrågar en hållbar livsstil, flexibel vardag och som ser fördelarna av att bo med andra som delar den uppfattningen.

 

Hur funkar avtalen?

Vi ser att co-living är en hyresrätt med samma förutsättningar som i en vanlig hyresrätt men där du bor i snitt 6 månader till 4 år och inte kan byta hyreskontraktet. Däremot får du efter din boendetid i We Share möjlighet till succession inom vårt bostadsbestånd. Syftet ska vara att du vill bo på det här sättet för att det passar din livsstil och den fas i livet du befinner dig i. Därför görs urvalet av hyresgäster till We Share utifrån din benägenhet att dela med andra snarare än din kötid. Vi har tagit fram ett verktyg som värderar denna benägenhet utifrån hur du som sökande svarar på en rad frågor.

 

Varför ska du välja We Share framför en traditionell hyresrätt eller bostadsrätt?

För att du vill bo på ett hållbart sätt och ser att livsstilen är det som styr valet av boende. Du vill ha flexibilitet i vardagen när det kommer till nyttjande av ytor och hur lång tid du bor i bostaden för att inte låsa upp dig och vara beroende av rådande marknadsläge.

Emmelie menar att de i nästa generation tydligt visar att det är av betydelse att leva hållbart. De kommer inte att värdera att äga sitt boende lika högt men funktionerna och kvaliteterna är viktiga.

  

Är hyran är ungefär densamma?

-Ja, den är ungefär densamma men här ingår det städning i sociala ytor och wifi. Städning i privata ytor går givetvis smidigt att addera. Precis som till andra avtal finns det även här en bilaga med ordningsregler som i grunden handlar om respekt för sina grannar och sätta rätt kultur.

 

Hur skiljer sig We Share mot andra co-livingkoncept?

I Sverige är det än så länge inte så utbrett med andra co-livingkoncept. Vi är inte beroende av individens engagemang utan vi har en värd som hjälper till med beslutsprocessen. Vi har ett stort bestånd av bostäder och väljer att addera co-living som ett komplement. Vi ser det som en utveckling av våra områden där vi kan öka rörelsen i området för våra boenden samt öka utbytet med gemenskapen mellan grannarna.

  

Ni har ett pilotprojekt i Järfälla i Stockholm. Hur har det gått och vad är era erfarenheter?

-Ja, vårt första We Share-boende är i Järfälla där vi har åtta lägenheter i den senaste nyproducerade fastigheten. Vi möblerar bostäderna men har fått många frågor om hyresgästen kan ta med egna möbler. 

 Eftersom de egna rummen är stora och har pentry är det många par som flyttat in i bostaden som inte nyttjat de sociala ytorna så som vi trodde. De har bott där i ett halvår och den feedback vi fått visar att de är glada men när vi bygger We Share framöver kommer vi att ha mindre rum med yteffektiva möbler men utan pentry så att de större gemensamma ytorna nyttjas, säger Emmelie.

  

Hur ska man tänka i skapandet av ett co-livingboende? Vilka är utmaningarna?

Emmelie berättar att även om det finns stora gemensamma ytor så finns det ”rum i rummet” vilket innebär att det finns flera matplatser, alla behöver inte sitta vid samma bord, det finns flera ytor att umgås på även om det är i en stor gemensam yta. Det ska inte bildas subkulturer men ändå anpassar vi för att alla är olika med olika behov. Det finns frivilliga platser och det är inte en ”påtvingad gemenskap”.


Vi pratar med Maya Iwdal som är arkitekt för ett av Stena Fastighets kommande We share-projekt och undrar hur hennes tankar går i skapandet av co-living bostäder

- Co-living är ett socialt boende och skapar mycket gemenskap och möten mellan människor. I dagens samhälle tror jag många saknar möten mellan människor vilket Co-Living uppmuntrar. Alla boende har dessutom en helt ”egen” privat lägenhet. 

Det är utmanande och spännande för oss på Dreem arkitekter att utveckla detta koncept ihop med Stena, säger Maya Iwdal arkitekt och grundare av Dreem Arkitekter.

 

Hur ska ni nå ut till bostadssökare med ert erbjudande om We Share?

I det här fallet jobbar vi mer med uppsökande uthyrning. Jämfört med att utgå ifrån bostadskön där det alltid historiskt funnits en stor efterfrågan handlar det här om att informera och nå dem som har den här typen av livsstil.

 

Vad är det bästa och sämsta med co-living?

Det bästa är att vi inte vet var det kommer att sluta, the sky is the limit. Att målgruppen, nästa generation och framtidens bostad utvecklas och vi kan skapa rätt förutsättningar för ett fantastiskt boende. Det sämsta är att vår bransch är trög generellt och det kommer att ta lång tid.

På sikt kommer vi även att kunna kombinera co-living med co-working,

 

Tack så mycket Emmelie och Maya!

 

Låter det här som ett boende för dig? Läs mer om det här och anmäl intresse redan idag.

 

https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/1f92fd11ff2f4dbdb5043087fa3cc6f3.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/fc3240f22bc24006aa43db5feb7a0fcc.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/97ae6ab799814fffa35d0650a1d42f9c.jpg
https://aqurocm.blob.core.windows.net/5be2c06d7d3196063bf2433a-dcf97160147f48aa8ebc36360f3cab43/a85f9f6bef424a96bfac9eee55a0f9a3.jpg

Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!