Nya Boendet

Boräntenytt – Vart är vi på väg?

I SBAB:s rapport Boräntenytt rapporteras det om fortsatt låga bolåneräntor. Prognosen är att bankernas snitträntor med tre månaders bindningstid stiger svagt från 1,6 procent i mars till 2,7 procent i januari 2023. Femårsräntan väntas stiga från 1,8 till 3,3 procent under samma period. Enligt prognosen kan det nu till och med bli billigare att välja längre bindningstider jämfört med korta.

Svag inflation ger fortsatt låga bolåneräntor

De senaste åren har inflationstrycket i Sverige varit mycket lågt och centralbankens styrräntor och marknadsräntor har varit historiskt sett låga. I Sverige siktar Riksbanken på att få inflationen mätt med KPIF att ligga på 2 procent per år men sedan 2010 har den genomsnittliga inflationen legat under målet. 

De korta räntorna har legat på mycket låga nivåer till följd av ett fortsatt lågt inflationstryck och en negativ reporänta. De har i sin tur bidragit till fortsatt låga rörliga boräntor. Under hösten vände dock de korta räntorna uppåt vilket har ökat bankernas finansieringskostnader för bolån med korta räntebindningstider. Både de korta och långa bolåneräntorna har varit mycket låga under en längre tid. 

Prognos över boränteutvecklingen för olika bindningstider

Bedömningen är att vi nu kommer in i en period med en viss svag avmattning i världskonjunkturen. Svensk BNP växte med 2,3 procent 2018 men väntas dock minska markant till 1,3 procent under 2019. Bedömningen är att de efterföljande åren sedan växa gradvis till omkring 1,9 procent 2022.

Sett till Riksbankens prognos för reporäntan, marknadens förväntningar om ränteutvecklingen, och ett antagande om fortsatt historiskt låga realräntor har SBAB gjort en prognos för boräntor med räntebindningstider mellan 3 månader och 5 år. De förväntar sig sammantaget en måttlig och relativt långsam uppgång i boräntorna de närmaste åren för alla bindningstider. 3-månadersräntan förväntas ligga på 2,7 procent den 1 januari 2023 och 5-årsräntan på 3,3. För den som vill ha en förutsägbar räntekostnad skulle det kunna vara ett gynnsamt läge att binda boräntan.

Prognos avser hushållens genomsnittliga räntor på nya- och omförhandlade bolån från svenska MFI, det vill säga bland annat banker och bostadsinstitut. Dessa räntor ska inte förväxlas med bankernas listräntor, som generellt sett ligger högre. Värt att notera är att differensen mellan bankernas listräntor och snitträntor har förändrats med tiden och skiljer sig åt mellan olika banker. 

Läs rapporten i sin helhet här.


Senaste artiklarna i Stories

Nya Boendet - Hitta nytt, hitta hem
Vill du ha nyhetsbrev från oss? Klicka här!