Järntorgsgatan x Brogatan

Järntorget, Göteborg

Sverigehuset

Tillträde
Inte fastställt
RoK
1–4
Antal hem
66
Kvm
32–94
Pris tkr
0–0
Boendeform
Bostadsrätt

Här bor du mitt i stan vid Linnégatans restaurangstråk, Järntorgets kulturutbud, Hagas kanelbullar och Slottskogens parkliv. Bästa läget för urbaniten

Järntorget har varit platsen för många händelser. Från kultur till politik. Från det enskilt mänskliga till det gemensamma samhället. En plats för musik, konst och teater såväl som grundläggande mänskliga värden som jämställdhet och allas lika rättigheter.

Att det varit så är inte så konstigt – det är i kvarteren runt Järntorget som folket finns. Här korsas pendlare med publiker, festivaler med manifestationer och spelningar med gästspel på... Läs mer

Järntorget har varit platsen för många händelser. Från kultur till politik. Från det enskilt mänskliga till det gemensamma samhället. En plats för musik, konst och teater såväl som grundläggande mänskliga värden som jämställdhet och allas lika rättigheter.

Att det varit så är inte så konstigt – det är i kvarteren runt Järntorget som folket finns. Här korsas pendlare med publiker, festivaler med manifestationer och spelningar med gästspel på krogar. Här möts de som kommer till stan via den långa Linnégatan, det klassiska mysiga Haga, de lite mer skaviga Långgatorna och det pampiga Kungshöjd. Här möts de alla, och kanske är det vad som gör Järntorgskvarteren till Göteborgs mest levande plats.

Inom de närmsta åren kommer den här unika platsen växa ännu mer. Västlänken i Haga. En helt ny vattennära stadsdel ”Stenapiren”. Stråket som är Rosenlundskajen. Och till det kommer stora hotell med nya restauranger och besökare. Mitt i denna klassiska stadsdels nya skepnad bygger vi en hörnsten.

Genom en kombination av bevarande, omvandling och nyproduktion, i korsningen Järntorsgatan och Brogatan planeras 67 designade lägenheter för alla de med hunger på allt som livet erbjuder. 

I kvarteret Järntorgsgatan, Brogatan och Pusterviksgatan utvecklar Sverigehuset ett 70-tal nya bostadsrätter som bidrar till att stärka stråket mellan Rosenlundskanalen och Järntorget. Arkitekterna bakom husen är Semrén & Månsson.

– Vi är glada att få förtroendet att utveckla den här fina platsen och formge hela kvarteret. Att förnya ett innerstadsområde är alltid komplext då det finns många befintliga värden att förhålla sig till. Med största respekt för dessa värden ska vi nu tillföra nya som gynnar alla som rör sig i staden, säger Sophie Dufva, arkitekt på Semrén & Månsson i Göteborg. 


Förslaget bygger vidare på den positiva utveckling som givit göteborgarna Esperantoplatsen och Rosenlund tillbaka. Genom att det vattennära läget utnyttjas fullt ut skapas ett livfullt stråk som bidrar till en trygg och tillgänglig stad för alla.

 I Castellums regi skapas ytterligare ett tillskott på bostäder, kontor och verksamheter längs med Brogatan och Pusterviksgatan genom om-, till- och påbyggnader. 

Detaljplanen ställer höga krav på gestaltning med hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i området. Kvarteret kommer därför att utgå från en traditionell palett av tegel, puts och slammade fasader. Byggnaden på Brogatan 2 renoveras varsamt och blir en historisk pärla vid kajen. Bottenvåningar kläs med natursten med omsorgsfull detaljering. Varierade terrasseringar och taklutningar i det koppargröna taklandskapet bildar på avstånd ett harmonierat stadsmotiv med tydlig karaktär. Resultatet av omdaningen blir att fler bjuds in att arbeta, bo och leva i Göteborgs centrala delar.

Här bor du mitt i stan, mitt emellan Linnégatans restaurantstråk, Järntorgets kulturutbud, Hagas kanelbullar , Kungsgatans shopping, Innestadens mysiga kvarter och Slottskogens parkliv. Förutsättningarna kan inte bli bättre för urbaniten. 

På adresserna Järntorgsgatan 2-6, Brogatan 1-2 och Pusterviksgatan 2, bor du i unika lägenheter i ett kvarter som kommer att ytterligare bidra till ett levande stadsrum med verksamhetslokaler i gatuplan.


Dölj

Dokument och länkar

Arkitekt

Semrén & Månsson

Läs mer hos

Sverigehuset